15

Con thích ông mặt trời, hay ông trăng lưỡi liềm nào?