14

Tam giác, hình vuông, hình tròn... đều có trong môn hình học của bé.