6

Nếu khéo léo sắp đặt, và trang trí, phòng của các bé sẽ như một vườn hoa hướng dương.