4

Thạch cao có thể được cắt, ghép, tạo hình một cách đa dạng, đem lại sự phòng phú cho căn phòng các bé