3

Một căn phòng như trong chuyện cổ tích, các bé có yêu không nào?