6

Sự kết hợp giữa trần và tường thạch cao đep lại không gian ấm áp và hài hòa