5

Đối với tường thạch cao, nhờ tính linh hoat, gọn nhẹ và thi công nhanh, bạn có thể thay đổi các tường ngăn dễ dàng nếu có phát sinh.