4

Nếu bạn khéo léo lồng ghép và biến tấu thì tường thạch cao sẽ vừa đẹp lại vừa tiện dụng để trưng bày.