1

Sự kết hợp giữa trần và tường tạo ra các không gian độc đáo với những đường cắt uốn lượn đồng bộ.