8

Ánh sáng nhẹ và lan tỏa trên trần nhà giúp làm dịu mắt mỗi khi chúng ta xem truyền hình