7

Trần nhà được chia cắt thành các mảng và kết hợp với tường ngăn tạo không gian riêng biệt để tiếp khách