12

Những khu vực ẩm ướt vẫn có thể sử dụng tường thạch cao với là tấm Gyproc chịu ẩm bên trong và gạch ốp gạch men bên ngoài.