7

Từ màu trắng, bạn cũng có thể nhấn nhá thêm cho không gian phòng tắm bằng những chi tiết lạ mắt do chính bạn nghĩ ra.