6

Vẻ đẹp của màu trắng đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt.