411

Những thiết kế đường cong cho cả trần và bồn, tường ...được chú trọng điều này tạo ra sự liên tục, hài hòa trong phòng tắm