hd14

Thay bằng việc làm một cửa sổ, tại sao chúng ta không dùng kính để lấy trọn ánh sáng tự nhiên