HD13

Sự kết hợp giữa trần và tường đem lại cho căn phòng sự hài hòa nhất định