9

Mẫu trần phân từng mảng, lồng ghép cùng ánh sáng tô thêm vẻ hiện đại cho phòng ăn