8

Tấm trần được thiết kế nằm ngay giữa khoảng không gian tạo cảm giác chông chênh, nhưng bạn yên tâm rằng, trần thạch cao là bền vững.