6

Việc thi công các tường giật cấp và các kệ trang trí bằng thạch cao không có gì khó khăn.