5

Thêm 1 chút sáng tạo cho tường thạch cao, bạn có thể tạo ra những ô kệ vừa thẩm mỹ vừa tiện dụng