210

Hệ trần Gyptone giúp trang trí và chức năng tiêu âm, giúp căn phòng đạt chuẩn về chất lượng âm thanh