1

Trần thạch cao tiêu âm Gyptone với thiết kế các lỗ đục cùng nhiều hình thái thể hiện khác nhau nhưng vẫn truyền đạt được nét độc đáo về mặt mỹ học