giai tri 03

Tấm tiêu âm Gyptone có khả năng hút âm đem lại độ vọng âm phù hợp