6

Hiện nay, người ta thường hướng tới việc sử dụng những tác phẩm nghệ thuật kích thước lớn để trang trí nhà.