2

Trần thạch cao được giật cấp để tạo thành cái ao và có gắn đèn pha lê, phong thủy gọi là: Rồng điểm nhãn Thiên trì,đem lại vận khí may mắn cho gia chủ