3

Trần nhà theo phong cách "Less is more" (đơn giản mà đẹp).