7

Những căn phỏng hẹp cần cửa sổ lớn để tạo cảm giác rộng và thoáng hơn