8

Phòng khách được trang trí bằng tấm thách cao tiêu âm Gyptone sẽ giảm độ vọng âm, cho chất lượng âm thanh tốt hơn, nghe rõ hơn