Chính sách bảo mật thông tin cá nhân Ứng dụng Gyproc - Gyproc

Cẩm nang sử dụng

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân Ứng dụng Gyproc

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN ỨNG DỤNG GYPROC

 1. Thu thập Thông tin Cá nhân

“Thông tin Cá nhân” là thông tin về bạn mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email) và nghề nghiệp của bạn trong Ứng dụng Gyproc, thông tin của bạn trong Ứng dụng Gyproc, ngành làm việc của bạn, bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho Ứng dụng Gyproc

 1. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

Việc người dùng cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu người dùng không cung cấp cho Ứng dụng Gyproc Thông tin Cá nhân của người dùng, Ứng dụng Gyproc sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các mục đích như được nêu dưới đây:

 • Thông tin Cá nhân của người dùng sẽ là hành vi vi phạm pháp luật hoặc các quy định pháp lý, và có thể khiến Ứng dụng Gyproc không thể hợp tác với người dùng để nhận thi công công trình thông qua ứng dụng hay website.
 • Mục đích chung:
 • Để trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của người dùng;
 • Để liên lạc với người dùng về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Thông báo này;
 • Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;
 • Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;
 • Để giúp Ứng dụng Gyproc tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;
 • Đối với người dùng là chủ nhà:
 • Để xử lý các đăng ký của khách hàng
 • Khi khách hàng yêu cầu tải xuống và sử dụng ứng dụng Ứng dụng Gyproc (“Ứng dụng”), hoặc để cung cấp Ứng dụng cho khách hàng và để cho khách hàng sử dụng Ứng dụng;
 • Để xử lý việc tham gia của khách hàng vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào;
 • Để hiểu và phân tích việc kinh doanh của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của khách hàng;
 • Để phát triển, tăng cường, và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng;
 • Để liên lạc với khách hàng
 • Mục đích tiếp thị và quảng bá:
 • Ứng dụng Gyproc cũng sử dụng và xử lý thông tin của khách hàng thông qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn sms, trực tiếp và/hoặc qua email
 • Gửi cho khách hàng các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ Vĩnh Tường – Gyproc
 • Thông báo và gửi giấy mời cho khách hàng về các sự kiện hoặc hoạt động do Ứng dụng Gyproc, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của Ứng dụng Gyproc tổ chức;
 • Xử lý các đăng ký tham gia của khách hàng vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với khách hàng về sự tham gia của khách hàng tại sự kiện hoặc hoạt động đó;
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Ứng dụng Gyproc.

 1. Tiết lộ cho Bên thứ ba

Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục đích và Mục đích Bổ sung. Ngoài ra, Ứng dụng Gyproc có thể làm việc với các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác để thay mặt Ứng dụng Gyproc thực hiện các chức năng, và vì vậy có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của người dùng cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn

 • Các đối tác của Ứng dụng Gyproc, bao gồm các bên Ứng dụng Gyproc cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;
 • Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;
 • Các công ty nghiên cứu thị trường;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;
 • Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;
 • Các tổ chức khác trong Ứng dụng Gyproc; và
 • Các cơ quan Chính phủ để thực hiện các quy định của pháp luật.
  Thông tin Cá nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, ví dụ như bán chi nhánh hoặc bộ phận, sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp hiếm là giải thể doanh nghiệp.
 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH Saint-Goain Việt Nam
Lô C23B, đường số 11, KCN Hiệp Phước, X. Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

 1. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Đối với quyền truy cập và/hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng, Ứng dụng Gyproc có quyền từ chối các yêu cầu truy cập và/hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng với các lý do cho phép theo pháp luật.

Nếu người dùng không muốn Thông tin Cá nhân của người dùng được thu thập qua cookies trên Trang Web, người dùng có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của người dùng để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của người dùng hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của người dùng.

 

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan tới thông tin cá nhân của người dùng, Ứng dụng Gyproc đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Ứng dụng Gyproc và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình tới Ứng dụng Gyproc bằng cách gọi điện thoại đến hotline 18001218, gửi email đến chamsockhachhang@vinhtuong.com, từ ứng dụng Ứng dụng Gyproc, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Ứng dụng Gyproc sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Ứng dụng Gyproc sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ người dùng giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho người dùng trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của Ứng dụng Gyproc, Ứng dụng Gyproc sẽ yêu cầu người dùng đưa sự việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Ứng dụng Gyproc tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Vì vậy, Ứng dụng Gyproc cũng đề nghị người dùng tôn trọng và tuân thủ đúng theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này và thực hiện cung cấp các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.